સુખનો સૌથી ટૂંકો રસ્તો-DIE MAIERS COMEDY TRAPEZE

પી.ડી.એફ.જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

સુખનો સૌથી ટૂંકો રસ્તો

.

તમે સરકસના ઝૂલાના ખેલને જોઈને કંટાળી ગયા હો તો ઝબીના અને તેનો પતી યોગી મોહર કોમેડી કરીને સરકસના ઝૂલાની ખેલ કરે છે તે જોવા જેવો છે. જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો

.

ISI KA NAM JINDAGI HAI

.

8 responses to “સુખનો સૌથી ટૂંકો રસ્તો-DIE MAIERS COMEDY TRAPEZE

  1. વિષય ‘શ્વાસ ‘ હોય કે ગમે તે હોય, ઓશો કહે એટલે માનવુંજ પડે..!
    ઝબીના અને યોગીના ઝૂલે અમને પણ ઝુલાવવા બદલ આભાર..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s