નરકમાં ટ્રાફિક વધારે હોય છે-World’s Best Jump Roper!!!

નરકમાં ટ્રાફિક વધારે હોય છે

.

આપણે ત્યાં દોરડા કુદવામાં બે થી ત્રણ રીતે છોકરીઓ દોરડા કુદે છે. અહિયા આ યુવતીને દોરડા કુદતી જોઈને તમે છક્ક થઇ જશો. આ યુવતીના નામે દોરડા કુદવાના બે વર્લ્ડ રેકોર્ડ અંકિત થયા છે.

.

DENTAL CHECK – Resized

.

5 responses to “નરકમાં ટ્રાફિક વધારે હોય છે-World’s Best Jump Roper!!!

  1. ખુબ મજા આવી …. દોરડા કુદવાનું પણ અદ્ભુત કહેવાય…છોકરીઓને’ નહિ આપવા જેવા આઈડીયા ‘ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s