તમે લગ્ન કરો ત્યાં સુધી-ડેટોના બાઈક વીક

                                             તમે લગ્ન કરો ત્યાં સુધી:

તમે લગ્ન કરો ત્યાં સુધી

.

ડેટોના, અમેરિકામાં દર વર્ષે બાઈક વીક ઉજવવામાં આવે છે. આખા અમેરિકા અને બીજા દેશોમાંથી લોકો ખાસ જોવા આવે છે. અહિયા વિવિધ પ્રકારની અને ખુબ જ મોંઘી મોટર સાઈકલો જોવામાં મળે છે જે વિશ્વમાં ભાગ્યેજ કોઈ જગ્યાએ જોવા મળે. બાઈકનો અમેરિકામાં ગાંડો શોખ હોય છે. એની ક્લબો ચાલે છે અને ૨૫/૫૦/૧૦૦ના ગ્રુપમાં લોકો સાથે બાઈક ઉપર સાથે ફરવા નીકળે છે. આ લોકોથી કાર ચલાવનારાઓ ખુબ જ સાવચેત રહે છે કારણ કે ઘણા મગજના ફરેલા લોકો ખુબ જ સ્પીડમાં હાઈવે ઉપર રેસ લગાડે છે અને પોલીસને પણ તેમનો કારમાં પીછો કરતાં દમ આવી જાય છે.

                                                   ડેટોના બાઈક વીક:


.

DHATT TERIKI – Resized

.

2 responses to “તમે લગ્ન કરો ત્યાં સુધી-ડેટોના બાઈક વીક

  1. રમુજી વાતો સારી લાગી, ડે ટોના બાઈક વિક ખરેખર રોમાંચક લાગ્યું ,ધત્તેરી કી વાંચીને ખરેખરા અર્થ માં લાગ્યું કે હવેતો ‘ધત્તેરી કી’

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s