હેપ્પી વાઈફ ડે-પક્ષીનું મગજ છટકે તો તે શું કરે?

હેપ્પી વાઈફ ડે

.

માણસોના મગજ તો વારંવાર છટકી જાય, હાથી,ઘોડો કે વાંદરાના મગજ પણ છટકતા તો બધાએ જોયા હશે. પરંતુ કોઈ પક્ષી ગરમ થાય અને તેનું મગજ છટકે ત્યારે તે શું કરે છે? જોવું છે, તો આ વિડીયો જુવો તો ખબર પડશે.


.

ATT00002

.

5 responses to “હેપ્પી વાઈફ ડે-પક્ષીનું મગજ છટકે તો તે શું કરે?

  1. એ દોસ્ત મને તારી દોસ્તી પર ગર્વ છે,
    દરેક પલ તને યાદ કરું છુ,
    મને ખબર નથી, પણ ઘરવાળા કહે છે કે,
    હું ઊંઘમાં પણ તારી સાથે વાત કરું છુ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s