છોકરો કોના જેવો થશે-ઓમ શાંતી ઓમનું ગીત ગુજરાતીમાં

છોકરો કોના જેવો થશે

.

                             ઓમ શાંતી ઓમનું ગીત ગુજરાતીમાં


.

સાચો ભારતીય મુસલમાન – Resized

.

5 responses to “છોકરો કોના જેવો થશે-ઓમ શાંતી ઓમનું ગીત ગુજરાતીમાં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s