खुदकी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी-ગુજરાતીમાં હિન્દી અને હિન્દીમાં ગુજરાતી

.

ઓડિયો સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

खुदकी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी

.

ગુજરાતીમાં હિન્દી અને હિન્દીમાં ગુજરાતી:


.

Bhkhari

.

4 responses to “खुदकी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी-ગુજરાતીમાં હિન્દી અને હિન્દીમાં ગુજરાતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s