ઘીની અંદર વાસ આવે છે-મામુ બનાવ્યો અને કેવિન રીચાર્ડસન – સિંહોનો મિત્ર

.

ઘીની અંદર વાસ આવે છે. ખરાબ ઘી આપો છો?….મામુ બનાવ્યો સાંભળવા નીચેની લીંક ક્લીક કરો.સ્પીકર ઓન.

kharaab ghee aapyu chhe maamo banaavyo

.

કેવિન રીચાર્ડસન સિંહોનો મિત્ર

તમે સરકસમાં રીંગમાસ્તરને ચાબુક વડે સિંહોને ખેલ કરાવતા જોયો હશે. પરંતુ જોહનિસબર્ગ સાઉથ આફ્રિકાનો કેવિન કોઈપણ જાતના સાધન વગર સિંહો જોડે જે મુક્ત રીતે રમેં છે તે જોઈને દુનિયાભરના પ્રાણીશાસ્ત્રીઓને નવાઈ લાગે છે. એ તો તમે આ વિડીયો જોશો એટલે તમને ખબર પડશે.


.

jugaaaaad – Resized

.

Advertisements

3 responses to “ઘીની અંદર વાસ આવે છે-મામુ બનાવ્યો અને કેવિન રીચાર્ડસન – સિંહોનો મિત્ર

  1. Enjoyed audio with laugh,not smile !!! Secreat of k itkat etc is alarming and one should avoid use of it, who bel;ieves pn veg food. But What about green dot on it ? Is it wrong ?if so what about other products ? Dilema !!!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s