આને કેવી રીતે ખબર પડી

.

આને કેવી રીતે ખબર પડી

.

હાસ્ય કવિ સુરેન્દ્ર શર્માને સાંભળો:

નીચેની લીંક ક્લીક કરો

salaman bevkuf hai-surendra sharma

.

EXERCISES FOR COMPUTER LOVERS:

Excerise – Resized

.

3 responses to “આને કેવી રીતે ખબર પડી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s