તમે તમારી પત્નીથી પરેશાન છો?

.

તમારી પત્નીથી પરેશાન છો

.

અસલ ગામમાં વડ અને વડવાઈ પર હિંચકા ખાવાની તથા બીજી બધી રમતો રમવાની ખુબ જ મઝા પડતી. આજે એવો આનંદ એક દીવા સ્વપ્ન જેવો લાગે છે. “તે હીના દીન ગતા”. જયારે ગામડાઓમાં કોઈ કોઈ જગ્યાએ સુંદર વડ હોવા છતાં બાળકો/લોકોને કુદરતનો આનંદ માણવાનો વખત નથી, એ એક કમનશીબી નહી તો બીજું શું? આવા વડના ઝુંડો જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો.

BANYAN TREE WITH MULTIPLE TRUNK

.

donot shit on rly – Resized

.

3 responses to “તમે તમારી પત્નીથી પરેશાન છો?

  1. હમમમ…?? હું જવાબ નથી આપતો. ક્યાંક મારી સાસુમા કે મારી સાલી…. અરે.?? માફ કરજો.. સાળી સાહેબા. આ ટાઈપ કરવામાં કીબોર્ડ બગડી ગયું લાગે છે?? એટલે…!!! તો….. મારા સાસરા પક્ષના વાંચતા હશે..!! એટલે….. ન બોલવામાં નવ ગુણ..! ઓહ માં!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s