ગજબનો કલાકાર-MNOZIL BRASS lonley boy

.

આપણને તો હાથથી વાજિંત્રો વગાડવાનું નથી આવડતું પરંતુ આ માણસ બે પગોની આંગળીઓ વડે બે અને બે હાથે બીજા બે એમ ચાર વાજિંત્રો વગાડે છે જે જોઈને તમે દંગ થઇ જશો. શરૂઆતમાં થોડી ધીરજ રાખજો.

Although they are graduates of the renowned Vienna College of Music, “Mnozil Brass” show that playing music is not just serious business.


.

ફોટોશોપની મદદથી આ કલાકારે વિવિધ પ્રાણીઓના જે ફોટા બનાવ્યા છે તે ખરેખર અદભુત છે. જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો.

ANIMAL ELECTRIFYING BURST OF COLOR

.

માથે મોત અને નીચે નર્ક :

DANGER – Resized

.

6 responses to “ગજબનો કલાકાર-MNOZIL BRASS lonley boy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s