જોક્સ:સરદારજીઓના ગામમાં રેલ આવી

.

સરદારજીઓના ગામમાં રેલ આવી

.

એક નાના બાળક દ્વારા સુંદર સંદેશો:


.

AAKHRI MUGHL!!!! – Resized

.

Advertisements

4 responses to “જોક્સ:સરદારજીઓના ગામમાં રેલ આવી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s