આશિક બનાયા આપને-છોરી ગરમ મસાલા-ગુજરાતીમાં-સ્પીકર ઓન

.

છોરી ગરમ મસાલા

.
A LITTLE BOY CLIMBING ON HOME COLUMN

નાનો છોકરો ઘરના થાંભલા ઉપર કેવો સડસડાટ ચઢે છે

.

One response to “આશિક બનાયા આપને-છોરી ગરમ મસાલા-ગુજરાતીમાં-સ્પીકર ઓન

  1. જુવાન લોહી ગરમ થાય એવું ગીત

    પેલો નાનો છોકરો થાંભલા ઉપર ચડીને કમાલ કરે છે .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s