આત્માનું પતન કરનાર-સુવિચારની સ્લાઈડો

.

નીચેની લીંક ક્લીક કરવાથી પાવર પોઈન્ટ શો જોવા મળશે. સ્પીકરો ઓન રાખજો

ATMA NU PATAN KARANAR

.

નીચેની લીંક ક્લીક કરવાથી પી.ડી.એફ.ની ફાઈલ ખુલશે. ડાઉનલોડ કરવા માટે લીંક ઉપર રાઈટ ક્લીક કરી સેવ લીંક એઝ કરીને તમારે જ્યાર સેવ કરવું હોય ત્યાં સેવ કરવું.

ATMA NU PATAN KARANAR

.

Advertisements

9 responses to “આત્માનું પતન કરનાર-સુવિચારની સ્લાઈડો

  1. Pingback: અગત્યના અવતરણો – | જીવન જીવીએ . . .

  2. “આત્માનં પતન” એ તો ખરેખર “આત્માનું ઉત્થાન લાગે છે.” ખુબ જ સ…રસ માણવા ગમ્યું.
    THANKS A LOT VIPULBHAI………..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s