LIVE LIKE AN EAGLE-ગરુડ જેવું જીવો

.

આ સાથે ગરુડની જિંદગીમાં બનતી ઘટનાઓ પરથી આપણને સારો એવો બોધ મળે છે. એ વાત પી.પી.એસ. અને પી.ડી.એફ. માં રજુ કરું છું.

.

પી.પી.એસ. માટે સ્પીકર ઓન રાખજો

LIVE LIKE AN EAGLE-ગરુડ જેવું જીવો  પી.પી.એસ.

.

પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ કરવા રાઈટ ક્લીક કરી સેવ લીંક એઝ કરો

LIVE LIKE AN EAGLE-ગરુડ જેવું જીવો પી.ડી.એફ.

 

.

 

3 responses to “LIVE LIKE AN EAGLE-ગરુડ જેવું જીવો

  1. ગરુડ વિશે ઘણું જાણવા મળ્યું. ‘ચાંચુડી ઘડાઉં છું જાઓ કાબરબાઈ આવું છું’ એવો આળસુ અભિગમ અપનાવીએ તો ગરુડ ન બની શકાય

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s