ગુજ્જુ છે! ગુજ્જુ રોક્સ ધ વર્લ્ડ!

.

સ્પીકર ઓન રાખજો, ખુબ મઝા આવશે!

.

.

Advertisements

9 responses to “ગુજ્જુ છે! ગુજ્જુ રોક્સ ધ વર્લ્ડ!

  1. Vipulbhai, This is very interesting and proudful for being Gujarati. Thanks a lot for puting such a nice video. Upendrabhai

    Like

  2. દરેક ભાષા અને પ્રદેશ તથા ત્યાં વસતી પ્રજાની પોતાની એક આગવી ઓળખ, પ્રતિભા તેમજ લાક્ષણિકતા હોય છે જ, જેને નજીકથી જાણવા-સમજવાનો પ્રયાસ કર્યાં વગર માત્ર ઉપરછલ્લાં કારણોસર પૂર્વગ્રહથી પીડાતાં દ્વેષબુદ્ધિથી અપમાનિત કરવાં જતાં વ્યક્તિ પોતે પોતાની ગરવાઈ ગુમાવે છે તે આ વીડીઓ ક્લિપથી આબાદ અને સચોટતાથી રજુ થયું. સમજુને ઈશારો બસ થશે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s