બેવફા મને ઝંડુ બામ આપી ગઇ!

.

ચંદ્રમાં જેવી પત્ની

.

WOMANS PROBLEM

.

સિવિલ એન્જીનીયર KI SHADI!!

.

Advertisements

7 responses to “બેવફા મને ઝંડુ બામ આપી ગઇ!

 1. ઝંડુ બામ આપતી ગઈ અને દિલનું દર્દ વધારતી ગઈ !

  Like

 2. heading ane pirsan juda lagya !!1 zandu balm lagyo nahi,,,
  cHANDRAMA JEVI PATNINO IDEA BAHU MAODO JANYO….HAVE SHU ? GAUTAM

  Like

  • તમે મોટે ભાગે સીવીલ એન્જીનીયર હો એવું લાગે છે. મીકેનીકલ હોય તોય આ સાધનોનો ઉપયોગ કરે.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s