જોક્સ – ૦૬-૧૮-૨૦૧૩

.

પાંચ દિવસનો વિરામ-સોમવારે ફરી મળીશું

.

ગળફો રૂપિયાના સિક્કા જેવો

.

Advertisements

3 responses to “જોક્સ – ૦૬-૧૮-૨૦૧૩

  1. enjoyed kedarnathi ni tabahi pani dharti surya hava ane aakash sarovapari chhe a sabit kare chhe nature is almighty and power behind every thing i believe

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s