જોક્સ-૨૭

.

જોક્સ-૨૭

.

RAJNI SIR FAILED_

.

આ મીશીગન,અમેરિકાના દેશીભાઈએ કારની નંબર પ્લેટ ઉપર “તારો બાપ” ચિતરાવ્યું છે

TARO BAP

.

Advertisements

2 responses to “જોક્સ-૨૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s