બાયડી બારે માસ અને એક સુંદર શોર્ટ ફીલ્મ

.

બાયડી બારે માસ

.

એક સુંદર શોર્ટ ફીલ્મ

આ ફીલ્મ એકદમ છેવટ સુધી જોજો, અંતમાં જ ખરી મઝા છે.

.


.

7 responses to “બાયડી બારે માસ અને એક સુંદર શોર્ટ ફીલ્મ

 1. ચૂંટણી ટાણે મતદાર ભલો, બાકી 60 માસ સરકાર ભલી, કોઈનું થાય ના ભલું, મિનિસ્ટરો તમારી થાય ભલી.

  Like

  • અનીલાબેન,
   ભલમનસાઈનો જમાનો નથી. બહેનો વીશે ગમ્મતભર્યા કટાક્ષ કરો તો પણ દુઃખ અને સારું લખો તો પણ દુઃખ

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s