શાયરી-કવિતા અને ગઝલ

મુશાયરો-શાયરી-કવિતા-ભાગ-1

મુશાયરો-શાયરી-કવિતા-ભાગ-02-2014-9-15

BEST GAZALS FROM GAZAL SAMRATS-A TO Z

ગઝલ મહેફિલ 

સાંવરિયો રે મારો

લવિંગ કેરી લાકડીએ રામે સીતાને માર્યા જો

અમો કા-બાપના પોયરા રે

સનેડો ભાગ ૧

સનેડો ભાગ ૨

સનેડો ભાગ ૩

સનેડો ભાગ ૪

હેલો સાંભળો રણુંજાના…રામ દે પીરનો હેલો

ગઝલગ્રાફ ભાગ ૧

ગઝલગ્રાફ ભાગ ૨

ગીત ગુર્જરી

શબ્દસૂરના સાથિયા

દીકરી મારા ઘરનો દીવો-ગીત

DAUGHTERS – બેટિયા સબ સમઝતી હૈ

GANI DAHIWALA MAHEK

prem-ni-vaat1.wav     SPEAKERS ON

પ્રાચીન અને અવાર્ચીન કવિઓની દસ્તાવેજી ફિલ્મો

માં-બાપને ભૂલશો નહી-પંકિતા શાહ-ભાગ-૧

માં-બાપને ભૂલશો નહી-પંકિતા શાહ-ભાગ-૨

માં-બાપને ભૂલશો નહી-પંકિતા શાહ-ભાગ-૩

માં-બાપને ભૂલશો નહી-પંકિતા શાહ-ભાગ-૪

માં-બાપને ભૂલશો નહી-પંકિતા શાહ-ભાગ-૫

માં-બાપને ભૂલશો નહી-પંકિતા શાહ-ભાગ-૬

માં-બાપને ભૂલશો નહી-સંજુ-નરેશ

9 responses to “શાયરી-કવિતા અને ગઝલ

    • I tried a lot but could not get anywhere. Sorry.You can click on my blog on top “શાયરી-કવિતા અને ગઝલ” in that you will find “GANI DAHIWALA MAHEK”. There is no audio.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s