જોક્સ-ડાયરો-JOKES-2

જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

.

HASYA KAVI SAMMELAN

100 BEST APRILFOOL HOAXES

.

DR.TUSHAR SHAH-EXTRA INNING-3

.

ગુજરાતી મેટ્રીક્સ

.

ચિરાગ વિઠલાણી જોક્સ ભાગ ૧

ચિરાગ વિઠલાણી જોક્સ ભાગ ૩

ચિરાગ વિઠલાણી જોક્સ ભાગ ૪

.

પ્રફુલ દવે : એક તારો ભાગ ૧

પ્રફુલ દવે : એક તારો ભાગ ૨

પ્રફુલ દવે : એક તારો ભાગ ૩

પ્રફુલ દવે : એક તારો ભાગ ૪

પ્રફુલ દવે : એક તારો ભાગ ૫

પ્રફુલ દવે : એક તારો ભાગ ૬

.

જ્હોની લીવર મરાઠી એરલાઈન

.

સુનીલપાલ બેસ્ટ ૧ ઓફ ૨

સુનીલપાલ બેસ્ટ ૨ ઓફ ૨

સુનીલ પાલ એટ હીસ બેસ્ટ

સુનીલ પાલ નાના પાટેકર :

.

રાજુ શ્રીવાસ્તવ : ભાગ:૪

રાજુ શ્રીવાસ્તવ : ભાગ:૭

રાજુ શ્રીવાસ્તવ શોલે ફિલ્મ :

રાજુ શ્રીવાસ્તવ બ્રેકિંગ ન્યુઝ:

.

નવીન પ્રભાકર પહેચાન કોણ :

.

બેસ્ટ બોલીવુડ મિમિક્રી :

.

સુરેન્દ્ર શર્મા જોક્સ-૧

સુરેન્દ્ર શર્મા જોક્સ-૨

સુરેન્દ્ર શર્મા જોક્સ-૩

સુરેન્દ્ર શર્મા જોક્સ-૪

સુરેન્દ્ર શર્મા જોક્સ-૫

BAHUT KHOOB – MAHENDRA AJNABI

KAVI ARUN GEMINI – DHUNDTEY REH

Kavi Arun Gemini – 26th March 2011 – Part 1

Kavi Arun Gemini – 26th March 2011 – Part 2

ARUN GEMINI AT IITM – GWALIOR

.

પાર્વતીની મોજડી-૧

પાર્વતીની મોજડી-૨

પાર્વતીની મોજડી-૩

પાર્વતીની મોજડી-૪

પાર્વતીની મોજડી-૫

પાર્વતીની મોજડી-૬

.

જોક્સ – નવીન ખત્રી – ભાગ – ૧

જોક્સ – નવીન ખત્રી – ભાગ – ૨

જોક્સ – નવીન ખત્રી – ભાગ – ૩

.

Gujarati jokes – Vasant Parekh Vol – 3

વસંત પારેખ ભાગ – ૪

HASYA NU FIRING-SAIRAM DAVE-JOKES-GUJARATI

.

Gujarati Sholay Part-1

Gujarati Sholay Part-2

Gujarati Sholay Part-3

Gujarati Sholay Part-4

Gujarati Sholay Part-5

Gujarati Sholay Part-6

Gujarati Sholay Part-7

Gujarati Sholay Part-8

.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s